Post Doc

Current PhD Students

Previous PhD Students

Research Interests

Collaborations

Financed Projects

  Academic Projects
            Recent Projects
            Former Projects

  Industrial Contracts
            Recent Projects
            Former Projects


innCAT - Innovation in catalysis - Transition Metal catalysts for selective and sustainable processes
 

FINANCED PROJECTS

Title: Síntesi, reactivitat i estudi d'activitat catalítica de compostos organometal.lics de rodi (I) i iridi (I)
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: ---
Length, from: 1982 to: 1982


Title: Compuestos organometálicos de rodio e iridio. Síntesis y estudio de su actividad catalítica
Financial entity: UBAR - Universitat de Barcelona
Amount: ---
Length, from: 1982 to: 1982
Title: Síntesi, reactivitat i estudi d'activitat catalítica de compostos organometal.lics de rodi (I) i iridi (I)
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: ---
Length, from: 1982 to: 1982
Title: Estudio de la actividad catalítica de compuestos organometálicos de rodio (I) e iridio (I) en procesos de hidrogenación homogénea
Financial entity: UBAR - Universitat de Barcelona
Amount: ---
Length, from: 1986 to: 1986
Title: Compuestos organometálicos de rodio e iridio. Aplicación en catálisis homogénea y en la preparación de materiales conductores.
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 29.449,59
Length, from: 1986 to: 1989
Title: Compuestos organometálicos de rodio e iridio. Aplicación en catálisis homogénea y en la preparación de materiales conductores.
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 29.449,59
Length, from: 1986 to: 1989
Title: Compuestos organometálicos de rodio e iridio. Aplicación en catálisis homogénea y en la preparación de materiales conductores.
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 14.724,80
Length, from: 1986 to: 1989
Title: Equipo de infraestructura
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 28.247,57
Length, from: 1987 to: 1987
Title: Estudio de la interacción de diazirinas y compuestos relacionados con rodioe iridio. Actividad catalítica en procesos homogéneos
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Entidades participantes: ---
Amount: 1.202,02
Length, from: 1988 to: 1989
Title: Estudio de la interacción de diazirinas y compuestos relacionados con radio e iridio. Actividad catalítica en procesos homogéneos. Ref.: HB1988
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Entidades participantes: ---
Amount: 1.202,02
Length, from: 1988 to: ---
Title: Nuevos catalizadores de hidroformilación: Estudio de su selectividad y recuperación
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 24.040,48
Length, from: 1989 to: 1992
Title: Catálisis organometálica asimétrica en sistema bifásico. Ref.: HF90-030. Laboratorio de Síntesis Asimétrica. D. Sinou.
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 1.202,02
Length, from: 1990 to: ---
Title: Catálisis organometálica asimétrica en sistema bifásico. Ref.: HF90-030. Laboratorio de Síntesis Asimétrica. D. Sinou.
Empresa/Administración financiadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 1.202,02 Length, from: 1990 to: ---
Title: Equipo de infraestructura.
Financial entity: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Entidades participantes: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 40.267,81 Length, from: 1991 to: 1991
Title: Equipo de infraestructura.
Financial entity: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Entidades participantes: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 49.884,00
Length, from: 1992 to: 1992
Title: Hidrogenación Asimétrica de Iminas, Oximas y Nitrones
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 2.073,49
Length, from: 1992 to: 1993
Title: Catálisis enantioselectiva con complejos de metales de transición
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 57.096,15
Length, from: 1992 to: 1995
Title: Hidrogenación asimétrica de Iminas, Oximas y Nitrones. Ref.: HB1992
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 2.073,49
Length, from: 1992 to: ---
Title: Equipo de infraestructura.
Financial entity: INGC - Infraestructura de la Generalitat de Catalunya
Empresa/Administración financiadora: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 38.014,02
Length, from: 1993 to: 1993
Title: Equipo de infraestructura.
Financial entity: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Entidades participantes: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 30.050,61
Length, from: 1994 to: 1994
Title: Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI 5KVA
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 37.262,75
Length, from: 1994 to: ---
Title: Organometàl.lics i Catàlisi Homogènia. Síntesi Orgànica: Síntesi Estereoselectiva.
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 21.035,42
Length, from: 1994 to: 1996
Title: Ligandos sulfurados quirales en catálisis homogénea
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 1.346,27
Length, from: 1994 to: 1995
Title: Design, Syntheses and Characterization of Homogeneous and Heterogenized Catalytic Precursors containing Sulphur Ligands
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Amount: 16.527,83
Length, from: 1994 to: 1996
Title: Stereoselective reactions promoted by metal complexes with chiral ligands containing sulfur donors
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Amount: ---
Length, from: 1994 to: 1999
Title: Design, Synthesis and Characterization of Homogeneous and Heterogenized Catalytic Precursors, containing sulphur ligands
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Amount: 138,50
Length, from: 1994 to: 1996
Title: Clusters Reactions and Catallysis. Tarragona (Salou). Import demanat: 500.000 Ref.: C093-0424
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 3.005,06
Length, from: 1994 to: ---
Title: Ligandos sulfurados quirales en catálisis homogénea. Ref.: HI93-031. Universidad de Sassari. S. Gladiali.
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 1.346,27
Length, from: 1994 to: ---
Title: Catalitzadors organometàl.lics enantioselectius. Aplicació a la síntesi de productes d'alt valor afegit
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Entidades participantes: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 105.177,12 Length, from: 1995 to: 1998
Title: Catàlisi Homogènia. Síntesi de Nucleòsids.
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 30.651,62
Length, from: 1995 to: 1997
Title: Estació de treball
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 48.080,97
Length, from: 1995 to: ---
Title: Equipo de infraestructura
Tipo de contrato/Programa: PIR - Programa d'Infraestructura de Recerca
Empresa/Administración financiadora: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 24.040,48
Length, from: 1995 to: 1995
Title: Equipo de infraestructura: Resonancia magnética nuclear 400 Mhz.
Financial entity: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Entidades participantes: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 150.253,03
Length, from: 1996 to: 1996
Title: Reacciones diastereoselectivas de ciclocarbonilación y de acoplamiento carbono-carbono
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 2.584,35
Length, from: 1996 to: 1997
Title: Hidrogenación enantioselectiva de iminas con ligandos difosfitos
Financial entity: DGIC - Dirección General de Investigación Científica y Técnica
Amount: 2.944,96 Length, from: 1996 to: 1997
Title: Equipo de infraestructura: Resonancia magnética nuclear 400 Mhz.
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Entidades participantes: ---
Amount: 90.151,82
Length, from: 1996 to: 1996
Title: Reaccions de carbonilació asimètrica en sistema bifàsic
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 2.704,55
Length, from: 1997 to: 1998
Title: Reacciones diastereoselectivas de ciclocarbonilación y de acoplamiento carbono - carbono. Ref.: HF96-0032. INP de Toulouse. Ph. Kalck. Estada: 5 setmanes i 3 dies. Viatges: 2.
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 2.584,35 Length, from: 1997 to: ---
Title: Estudi dels processos de polimerització i copolimerització d'oleofins amb catalitzadors homogenis. Posta a punt de diferents sistemes catalítics. Ref.: 1997BEAI400086. University of North Carolina. Chapell Hill, Estats Units. Període: 01-04-98 a 30-06-98. DOGC 2543 (22.12.97)
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Entidades participantes: ---
Amount: 5.318,96
Length, from: 1997 to: ---
Title: Catálisis asimétrica con catalizadores organometálicos encapsulados en zeolitas
Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
Amount: 7.753,06
Length, from: 1998 to: 1999
Title: Compuestos organometálicos en catálisis homogénea. Aplicación en procesos de formación selectiva de enlaces C-C
Financial entity: DGES - Dirección General de Enseñanza Superior
Amount: 84.141,69
Length, from: 1998 to: 2001
Title: Aqueous and supercritical solutions in the catalytic activation of small molecules
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Entidades participantes: ---
Amount: ---
Length, from: 1998 to: 2002
Title: Espectrofotòmetre d'infrarroig amb Transformada de Fouriers
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 30.423,23
Length, from: 1998 to: 1998
Title: Applications of organometallic complexes to asymmetric catalysis
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Entidades participantes: ---
Amount: ---
Length, from: 1998 to: 2002
Title: Concepte: Beca de Projecte
Financial entity: UROV - Universitat Rovira i Virgili
Amount: 6.636,10
Length, from: 1999 to: 2000
Title: RMN d'alta pressió
Financial entity: UROV - Universitat Rovira i Virgili
Amount: 27.045,54
Length, from: 1999 to: ---
Title: Aqueous and supercritical solutions in the catalytic activation of small molecules
Financial entity: DGES - Dirección General de Enseñanza Superior
Amount: 1.202,02 Length, from: 1999 to: 1999
Title: Procesos de carbonilación de interés industrial
Financial entity: CICY - Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología
Amount: 61.904,25
Length, from: 1999 to: 2001
Title: Reacciones de oxidación y epoxidación de sustratos orgánicos con catalizadores a base de heteropolifosfatos
Financial entity: ICMA - Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe
Amount: 4.748,00
Length, from: 2000 to: 2001
Title: Grup de Catàlisi Homogènia i Síntesi Orgànica Estereoselectiva
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 19.232,39
Length, from: 2000 to: 2002
Title: Participació d'investigadors catalans al congrés 'Hignlights in HomogeneousCatalysis'
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 2.103,54
Length, from: 2000 to: 2000
Title: Nuevos catalizadores eficaces en catálisis homogénea: estudio mecanístico yaplicación en reacciones de reducción, carbonilación y formación de enlace C-C
Financial entity: DGIN - Dirección General de Investigación
Amount: 42.070,83
Length, from: 2001 to: 2004
Title: Reacciones de carbonilación en dióxido de carbono supercrítico
Financial entity: DGIN - Dirección General de Investigación
Amount: 60.702,22 Length, from: 2001 to: 2004
Title: Caja de guantes para trabajar en atmósfera inerte
Financial entity: UROV - Universitat Rovira i Virgili
Amount: 24.795,54 Length, from: 2001 to: ---
Title: Presentación y promoción del próximo International Symposium Homogeneous Catalysis (ISHC) 2002
Financial entity: DGES - Dirección General de Enseñanza Superior
Amount: 2.374,71
Length, from: 2001 to: 2001
Title: 13th International Symposium on Homogeneous Catalysis
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 4.207,09
Length, from: 2001 to: 2002
Title: Organització 13th International Symposium on Homogeneous Catalysis
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 2.600,00
Length, from: 2001 to: 2002
Title: PALLADIUM: Atom-economic synthesis using Palladium, the Chameleon Catalyst.
Financial entity: CECO - Comissió de la Comunitat Europea
Amount: 162.500,00
Length, from: 2002 to: 2006
Title: Grup de Catàlisi Homogènia i Síntesi Orgànica Estereoselectiva
Financial entity: DGRE - Direcció General de Recerca
Amount: 30.050,61
Length, from: 2002 to: 2005
Title: Desarrollo de nuevos catalizadores para la hidrogenación asimetrica de iminas. Síntesis de aminas de elevada pureza óptica
Financial entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología
Amount: 13.800,00
Length, from: 2002 to: 2003
Title: Acord de col.laboració en la recerca científica
Tipo de contrato/Programa: 0EGF - Contracte empresa gran. Internacional
Financial entity: UROV - Universitat Rovira i Virgili
Amount: ---
Length, from: 2002 to: 2050
Title: Desarrollo de catalizadores homogéneos y bifásicos para la valorizacion de materias primas insaturadas mediante reacciones de carbonilación
Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
Amount: 150.000,00
Length, from: 2003 to: 2006
Title: Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la promoció de la recerca universitària Categoria d'investigadors reconeguts
Financial entity: DURS - Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
Amount: 30.087,00 Length, from: 2003 to: 2004

Title: 2003XT-00063 Catàlisis homogènia amb metalls de transició
Grups de recerca:

 • Organometàl.lics i Catàlisi Homogènia (URV)
 • Grup d'Activació d'Oxigen de Girona (UG)
 • Catàlisi Homogènia (UAB)
 • Catàlisi Homogènia (UB)
 • Materials Inorgànics i Catàlisi (ICMB)
 • Organometàl.lics (UG)
 • Catàlisi Homogènia (ICMAB) (CSIC)
 • Lligands Funcionalitzats (UAB)
 • Síntesi Orgànica (URV)
 • Unitat de Recerca en Síntesis Asimètrica (UB) (PCB)
 • Síntesi Estereoselectiva d'Antibiòtics i Antivírics (UB)
 • Financial entity: CIRI - Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
  Amount: 7.000,00 Length, from: 2003 to: ---


  Title: Nanopartícules metál.liques en catálisi
  Financial entity: DGUN - Direcció General d'Universitats. Generalitat de Catalunya
  Amount: 12.000,00
  Length, from: 2004 to: 2005
  Title: Catálisis asimétrica con metales de transición: Ligandos funcionalizados para reacciones enantioselectivas y recuperación del catalizador
  Financial entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología
  Entidades participantes: ---
  Amount: 143.700,00
  Length, from: 2004 to: 2007
  Title: HF2003-0024 Nanopartículas metálicas estabilizadas por ligandos quirales en catálisis enantioselectiva Laboratoire de Chimie de Coordination. Toulouse. França 01/01/2004 - 31/12/2005
  Financial entity: MCYT - Ministerio de Ciencia y Tecnología
  Amount: 7.700,00
  Length, from: 2004 to: ---
  Title: Catalizadores de paladio para procesos de carbonilación: Estudios mecanísticos y caracterización de intermedios a alta presión
  Financial entity: DGIN - Dirección General de Investigación
  Amount: 16.000,00
  Length, from: 2006 to: 2007
  Title: Asymmetric catalysis. New Phosphine- and Nitrogen-based ligands for enantioselective reactions with transtition metal catalysis.
  Financial entity: UROV - Universitat Rovira i Virgili
  Amount: 52.000,00
  Length, from: 2007 to: 2010
  Title: Nuevas estrategias en catalisis asimetrica con metales de transición (NECAMT)
  Financial entity: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia
  Amount: 150.000,00
  Length, from: 2007 to: 2010
  Title: Sintesi enantioselectiva d'amines d'interés farmacèutic
  Financial entity: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya
  Amount: 28.000,00
  Length, from: 2008 to: 2010
  Title: Innovative aproaches for enantioselective catalysis Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
  Financial entity: DIUE - Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. Generalitat de Catalunya
  Amount: 14.000,00
  Length, from: 2008 to: 2009
  Title: Estudio del Mecanismo de la epoxidacion de propileno en el proceso de REPSOL YPF
  Financial entity: RYPF - Repsol YPF S.A
  Amount: 61.118,46
  Length, from: 2009 to: 2010
  Title: Organometàl·lics i catàlisi homogènica
  Financial entity: AGAU - Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
  Amount: 73.840,00
  Length, from: 2009 to: 2013
   

  Universitat Rovira i Virgili

  Departament de Física i Química Inorgànica

   

  N4 Building - Universitat Rovira i Virgili. Campus Sescelades. Marcel·lí Domingo, 1. - 43007 - Tarragona Spain

  Tel. +34 977 55 84 43 |