cat | es | en
LÍNIES D'INVESTIGACIÓ
 
Transition Metal catalysts for selective and sustainable processes

Catŕlisi homogčnia
en medis
no-convencionals


Sustainable development of smart chiral metal-catalysts for industrial processes (SMARTCAT)

 TECAT - Centre d'Innovació en Catàlisi
Universitat Rovira i Virgili

Departament de Física i Química InorgànicaTotal de  visitas:6175
 

N4 Building - Universitat Rovira i Virgili. Campus Sescelades. Marcelˇlí Domingo s/n. - 43007 - Tarragona Spain

Tel. +34 977 55 80 46 / 55 86 27 | Fax. +34 977 55 95 63 | tecat@urv.cat